Η Συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα δεν είναι εφικτή!!

Συνήθεις λόγοι μη πραγματοποίησης της συναλλαγής:

  • Λανθασμένη καταχώριση των στοιχείων της κάρτας σας.
  • Υπέρβαση του πιστωτικού ορίου της κάρτας σας.
  • Χαμηλή ποιότητα της σύνδεσης σας με το Internet
  • Ξαφνική διακοπή της σύνδεσης σας με το Internet
  • H Κάρτα σας δεν υποστηρίζει δόσεις

 

Για να σας βοηθήσουμε επικοινωνήστε τώρα στο: 25210 25898