Πολιτική επιστροφών

  1. Επιστροφές προϊόντων

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το(α) προϊόν(τα) που αγόρασε εντός χρονικού διαστήματος δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο sales[@]paisidis.gr και θα ενημερωθεί από την εταιρεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το(α) προϊόν(τα) είναι στην κατάσταση που παραλήφθησαν, χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασία του κατασκευαστή και πρέπει να συνοδεύονται από την σχετική Απόδειξη Λιανικής ή το σχετικό Τιμολόγιο Πώλησης. Τα έξοδα παραλαβής του προϊόντος και αποστολής του στην έδρα της εταιρείας επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί αντικατάσταση του(ων) προϊόντος(ων) με κάποιο(α) άλλο(α), η αξία του(ων) προϊόντος(ων) (δεν περιλαμβάνονται τα πιθανά έξοδα μεταφορικών ή αντικαταβολής) θα του επιστραφεί μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημεροχρονολογία παραλαβής από την εταιρεία.

  1. Επιστροφές προϊόντων σε περίπτωση εσφαλμένης παραγγελίας από την εταιρεία

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται από την εταιρεία εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του(των) προϊόντος(ων) της παραγγελίας εξ αρχής ή να ζητήσει την επιστροφή αυτού(ών), κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Το(α) προϊόν(τα) πρέπει να επιστρέφονται στην εταιρεία στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία, τότε δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του(ων) προς αντικατάσταση προϊόντος(ων) θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής κλπ.) και πλήρη την συσκευασία. Η επιστροφή του(ων) προϊόντος(ων) γίνεται με χρέωση της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί. Σε περίπτωση που το(α) προϊόν(τα) επιστραφεί(ούν) κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του(ων) προϊόντος(ων) και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

  1. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων κατά την παράδοση

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση, η επιστροφή του θα γίνεται με χρέωση της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του(ων) ελαττωματικού(ών) προϊόντος(ων) μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας, είτε με αποστολή αυτού(ών), επιβαρυνόμενη η εταιρεία με τα έξοδα παραλαβής, κατόπιν συνεννόησης. Η επιστροφή του(ων) προϊόντος(ων), το(α) οποίο(α) θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτoύ(ών) στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το(α) προϊόν(τα) να μην είναι κατεστραμμένο(α) και να συνοδεύεται(ονται) από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής κλπ.) και πλήρη τη συσκευασία. Σε περίπτωση επιστροφής του(ων) προϊόντος(ων), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει(ουν) προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την εταιρεία, η εταιρεία θα επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αγοράς αυτού(ών) εντός δέκα (10) ημερών, κατόπιν συνεννόησης.

Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται ως εξής

  • Σε περιπτώσεις αγοράς προϊόντων με αντικαταβολή ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της αξίας των προϊόντων με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Συνεπώς θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου. Για λόγους ασφαλείας, ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς για το προϊόν που μας έχετε επιστρέψει. Αφότου θα έχουμε παραλάβει το προϊόν και αφού θα έχουμε πραγματοποιήσει την πίστωση θα σας στέλνουμε ένα επιβεβαιωτικό e-mail.
  • Σε περίπτωση αγοράς με χρεωστική/προπληρωμένη/πιστωτική κάρτα, πιστώνουμε την κάρτα με την αξία των προϊόντων και των δαπανών με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Αφότου θα έχουμε παραλάβει το προϊόν και αφού θα έχουμε πραγματοποιήσει την πίστωση θα σας στέλνουμε ένα επιβεβαιωτικό e-mail.

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της χρωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας καθώς και στην μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό μιας τράπεζας σε άλλη, για την οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία είτε μέσω τηλεφώνου στα 25210 25898 και 25210 20287, είτε μέσω e-mail στο info[@]paisidis.gr.